De Stichting Durf jij? is er voor:

  • Mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen en daardoor echt de eindjes aan elkaar moeten knopen.
  • Mensen die iedere maand blij zijn als alle vaste lasten betaald zijn.
  • Mensen die nooit iets extra’s kunnen doen en daardoor in een sociaal isolement dreigen te geraken.

Voor die mensen wil de Stichting Durf jij iets betekenen.

De Stichting Durf jij? is in 2007 gestart, als een idealistisch particulier initiatief van Marijke Garib, met het organiseren van een Kerstdiner voor mensen/gezinnen met een laag inkomen. Inmiddels slaagt zij en de vrijwilligers (deels mensen uit de doelgroep zelf en veel jongeren) om een scala aan activiteiten (kinderkamers opknappen, kinderfeestjes organiseren, paasuitje, gastlessen op scholen, ondersteuning jonge moeders, filmproject over armoede etc. etc, met als laatste loot de kindervoedselbank) in de regio Helmond te organiseren.

Stichting Durf Jij? heeft bewezen een lange adem te hebben, in staat te zijn mensen op achterstand te vinden en te ondersteunen en activiteiten te ontwikkelen die een grote respons hebben en in staat te zijn telkens nieuwe ideeën te ontwikkelen. Voorwaar een grote prestatie, gezien ook de beperkte middelen die de Stichting heeft. Veel gaat ‘’om niet”’ en wordt in natura (spullen, eten, werkkracht) verkregen. Iedereen die met haar en de activiteiten van de Stichting  in aanraking komt zal worden getroffen door het enthousiasme en de kracht van de initiatieven.

Kinderkledingbank project

Doelgroep:

Kinderen en jongeren van ouders die met weinig/geen geld rond moeten komen. Kinderen waarvan ouders naar de voeldselbank gaan.In de leeftijd van 0 tot 25 jaar.

Naar aanleiding van het bovenstaande casus is er een Old school fancy fair georganiseerd om schoolgaande kinderen vooruit te helpen. Helaas was dit niet genoeg en bevredigend. Dus zijn wij aan de slag gegaan om een congres te organiseren om te kijken of we van bovenaf iets in beweging kunnen zetten om de situatie van kinderen te verbeteren. Opgroeiende kinderen moeten positief de toekomst tegemoet kunnen zien en zo weinig mogelijk belast worden met grote mensen zorgen. Kinderen zijn op veel te vroege leeftijd bezig met overleven. Hierdoor word je een totaal ander kind, wat niet altijd erg hoeft te zien.

De woordvoerder van de gemeente heeft laten weten als kinderen geen eten hebben dan moeten we de kinderbescherming inschakelen
Na aanleiding van deze probleemanalyse hebben wij besloten om een kind –voedselbank op te zetten.